Projekt- och förvaltningsledare

Miranda Yung

"En bra teamkänsla är en förutsättning för effektivitet och lyckad leverans" 

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som projekt- och förvaltningsledare. Jag har mer än 10 års erfarenhet inom ett flertal branscher och verksamhetsområden, med fokus inom digital applikationsutveckling och kommunikation.  

Spetskompetens Digital projektledning, Förvaltningsledning, Analys, Konceptutveckling, Agila metoder (cert. Scrum Master och SAFe), Marknad och Kommunikation  

Vad är dina styrkor som projektledare?

Jag är nyfiken som person och ställer gärna frågor för att skapa en bra helhetsbild av projektet. Hur ser behoven ut? Vad vill vi uppnå? Hur ser våra tekniska förutsättningar ut?  

Att lära sig ny teknik har alltid varit intressant, genom åren har jag samlat på mig ganska bred system- och teknikkunskap.

En bra teamkänsla är en förutsättning för effektivitet och lyckad leverans. Det är viktigt att alla känner sig involverade. Jag är aktiv i mitt team, lyssnar in alla parter och försöker förstå varje individs utmaningar i projektet.  

Roller Projektledare, Förvaltningsledare, Produktägare, Scrum Master  

Du har arbetat flera år i London, vilka är de största lärdomarna därifrån?

Det var en lärorik och intressant erfarenhet att arbeta utomlands. Det finns definitivt kulturella skillnader mellan England och Sverige. De dricker mycket te, men jag hade inte en enda fikarast på sex år.  

Jag har fått en ökad anpassningsförmåga och blivit mer tydlig i min kommunikation. Framförallt har jag övat upp förmågan att estimera teamets kapacitet och våga säga nej till omöjliga leveranser.  

Branscher Webb/IT, Offentlig sektor, Telekom, Reklam, Fordonsindustrin 

Vad är utmanande i rollen som projektledare?

Det är alltid en stor utmaning att uppskatta hur lång tid ett projekt kommer ta, samt hur komplext det är. Att vara mindre optimist och mer realist har jag verkligen fått jobba på under min karriär. Det gäller att alltid ha en plan A, plan B och gärna en plan C.  

Nivån av engagemang och entusiasm kan variera inom ett team och som projektledare är det viktigt att få med alla mot ett gemensamt mål, vilket ibland kan vara utmanande. 

Varför valde du Construct IT?

Jag var på ett event för kvinnor inom tech och träffade två från bolaget som jag fick ett mycket gott intryck av. Sen förstärktes den positiva känslan för bolaget under rekryteringsprocessen.  

Kollegorna är den största USP:en. Alla är hjälpsamma och villiga att dela med sig av kunskap. Det känns bra att kunna vända sig till kollegorna på Construct IT ifall jag dyker på en utmaning under ett uppdrag.  

Vi har också väldigt roligt tillsammans, en mycket viktig aspekt för att trivas.  

Konsultbehov?

Vill du anlita en konsult, kontakta Thomas!