GS a-kassa

Den digitala resan till tryggad ersättning

GS a‑kassa är en arbetslöshetskassa som främst vänder sig till anställda inom skogs-, trä- och grafisk bransch. Genom sin webbplats stödjer man över 45 000 medlemmar.

Resan börjar

GS a-kassa får goda resultat i medlemsundersökningar och webbplatsen har premierats i tävlingar för sin användarvänlighet. Men för att vara fortsatt relevant, behöver en webbplats hela tiden utvecklas – och ifrågasättas.

"I förstudien jobbade vi tillsammans efter en metod som kändes både trygg och proffsig, och jag tycker att Construct IT verkligen lyssnade in och fångade upp vilka behov vi har i vår verksamhet."

— Susanna Renberg, GS a-kassa

Det var hög tid att utvärdera de 3 fundamentala frågorna:

 • Vem är den till för?
 • Varför ska man använda den?
 • I vilket sammanhang ska man använda den?

Överblick och målsättning

Verksamhetsanalysen säkerställde att lösningarna och förslag som togs fram utgick från en aktuell bild av organisationen. Det gav en nyttig uppdatering för alla involverade, och övergripande projektmål för GS a-kassa kunde formuleras. I fokus för nya webbplatsen:

 • öka förmågan till självservice
 • fokus på tillgänglighet
 • kostnadseffektivitet
 • redaktionell flexiblitet

Användarna

Fördjupning och prioritering i användargrupper var ett viktigt moment i förarbetet.

Utifrån användarens perspektiv: när är webbplatsen viktig för mig; vad behöver jag hjälp med; vad gör det svårt för mig?

Det framgick att den mest tillfredställande interaktionen för användaren var att snabbt och effektivt få svar på sin fråga och gynna a-kassans verksamhetsmål: ”minskade handläggningstider”.

Koncept och krav

Att visualisera idéer skapar samsyn, underlättar feedback och tydliggör utmaningar i lösningen. Centralt för GS a‑kassas lösning och kravbild innefattade möjligheter för användarna att fritt hitta information på sina villkor.

För användaren var det viktigt att hitta information på sina villkor. Vilket resulterade i följande krav:

 • en centralt framhävd sökfunktion
 • hög tillgänglighet för användare, sökmotorer och mobila enheter
 • landningssidor med introduktion och fördjupning

Vid sidan av att snabbt finna svar och vägledning i sin livssituation, var det också viktigt att

För GS a‑kassa var det viktigt att:

 • innehållet skulle vara tillförlitlig
 • enkelt att underhålla och omstrukturera
 • hög flexibilitet i innehållets form och disposition

Lösningen

Via koncept, designarbete, arkitektur och en prioriterad funktionalitet förverkligades lösningen:

 • Sökdriven webbplats – millisekundsnabba resultat med stöd av sökmotorn Algolia
 • Taxonomistyrd – innehåll klassificeras och exponeras snabbt eller omstruktureras vid behov
 • Flexibel och användarvänlig redaktörsupplevelse – med stöd av Umbraco CMS
 • Sökmotoroptimerad – för hög tillgänglighet i sökmotorer
 • Spårbarhet och mätning – med integritetsvänlig statistiktjänst
 • Integritet – komplett cookie- och samtyckeshantering
 • Tillförlitlig – loggning och drift i backuphanterade och skalbara miljöer

Den digitala resan fortsätter

Genom att utvärdera sina mål och analysera sina användare har GS a‑kassa skapat en bättre digital lösning som möter dagens behov och ger rätt effekter i verksamheten.

"Vi är jättenöjda med vår nya webbplats och tycker den stöttar vår verksamhet på ett bra sätt."

— Susanna Renberg, GS a‑kassa

Med den nya lösningen på plats blir nu mätpunkter och nyckeltal väsentliga för att kontinuerligt utvärdera och utveckla lösningen, i takt med förändrade verksamhetsmål och nya användarbehov. 

Förstudie

Hur väl känner du din användare?

Att möta dina användare med empati och ta stöd av dina medarbetares kunskap banar väg för rätt effekter och träffsäkra lösningar. Vilka användargrupper och faser är viktiga att belysa för din verksamhet? Hör av dig till oss.